Polish-English (Google Translate)Polnische-Deutsch (Google Translate)Polonais-Français (Google Translate)Польсько-Yкраїнського (Google Translate)Польска-беларускай (Google Translate)Lenkijos-Lietuvos (Google Translate)Poľsko-Slovenská (Google Translate)Lengyel-Magyar (Google Translate)

Sprawozdawcze i Wyborcze WZC 19 maja 2018 roku

WYDARZENIA » Rok 2018 » Sprawozdawcze i Wyborcze WZC 19 maja 2018 roku

W dniu 19 maja 2018r w nowej siedzibie stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków.

W trakcie zebrania przyjęto sprawozdania Zarzadu za rok 2017 i udzielono na wniosek komisji Rezizyjnej absolutorium Zarządowi.

Wypełniając porządek zebrania sprawozdawczego przystąpiliśmy do wyborczego Walnego Zebrania Członków.

W trakcie zebrania wyłoniony został nowy Zarząd stowarzyszenia w składzie:

Mariusz ZALEJSKI - Prezes Zarządu

Edward HAŁDYSZ - Wiceprezes Zarządu

Piotr JELONKIEWICZ - Sekretarz

Leszek ZIĘBA - Skarbnik

Zarząd przedstawił wstępną informację na temat głównych kierunków działania stowarzyszenia na następną kadencję.
 

Została również wybrana nowa komisja rewizyjna w składzie:


Marta ŚWIĘCICKA - Przewodnicząca komisji

Dorota BONK - Członek komisji

Angelica STRYCKA - Członek komisji