Polish-English (Google Translate)Polnische-Deutsch (Google Translate)Polonais-Français (Google Translate)Польсько-Yкраїнського (Google Translate)Польска-беларускай (Google Translate)Lenkijos-Lietuvos (Google Translate)Poľsko-Slovenská (Google Translate)Lengyel-Magyar (Google Translate)

Regulamin szkolenia na ścieżkach tropowych

O NAS » Regulaminy » Regulamin szkolenia na ścieżkach tropowych

REGULAMIN SZKOLENIA NA ŚCIEŻKACH TROPOWYCH PODCZAS WARSZTATÓW DLA TROPOWCÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GOŃCZEGO POLSKIEGO

1.       Przewodnik psa zobowiązany jest do zgłoszenia chęci uczestnictwa szkoleniapsa na ścieżce tropowej przed rozpoczęciem warsztatów. Ostateczny termin zgłoszeń zostanie podany przed warsztatami przez organizatora.

2.       Przed rozpoczęciem warsztatów zostanie stworzona lista przewodników, którzy zgłosili chęć przeszkolenia swoich psów na ścieżce tropowej.

3.       Każdy przewodnik zobowiązany jest poinformować organizatora warsztatów o stopniu przeszkolenia swojego psa – początkujący/średnio zaawansowany/zaawansowany.

4.       W zależności od stopnia przeszkolenia, dla każdego psa zostanie dostosowana ścieżka tropowa odpowiedniej trudności.

5.       Jeśli przewodnik wyrazi taką chęć, istnieje możliwość założenia ścieżek przy użyciu butów tropowych, laski tropowej (równie bez farby).

6.       Organizator zobowiązuje się do przygotowania rezerwowej ścieżki tropowej.

7.       Po rozpoczęciu warsztatów każdy przewodnik, który znajduje się na liście, o której mowa w punkcie 2. regulaminu, zostanie poinformowany o numerze ścieżki tropowej przeznaczonej dla jego psa.

8.       W trakcie trwania warsztatów nie będzie możliwości dopisywania przewodników i ich psów do listy, o której mowa w punkcie 2. regulaminu.

9.       Przewodnik zobowiązany jest do posiadania swojej obroży tropowej i otoka.

10.   Uczestnicy warsztatów będą się kierować w miejsce, gdzie położono ścieżki tropowe, tylko w obecności prowadzącego szkolenie lub osób przez niego wyznaczonych.

11.   Każdemu przewodnikowi zostanie indywidualnie wskazana jego ścieżka tropowa przez prowadzącego szkolenie.

12.   W miarę możliwości organizacyjnych, początkującym przewodnikom i ich psom, na ścieżce tropowej będzie towarzyszyć i pomagać doświadczona osoba ( starszy przewodnik).

13.   Każdy przewodnik zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości rozpoczęcia pracy na ścieżce tropowej prowadzącemu szkolenie lub osobie wyznaczonej przewodnika.

14.   Po zakończeniu szkolenia na ścieżce tropowej przewodnik powinien wrócić na miejsce zbiórki drogą, która nie narusza innych ścieżek tropowych.

15.   Przewodnicy wchodzą  z psami na swoje ścieżki w wyznaczonej kolejności.