Polish-English (Google Translate)Polnische-Deutsch (Google Translate)Polonais-Français (Google Translate)Польсько-Yкраїнського (Google Translate)Польска-беларускай (Google Translate)Lenkijos-Lietuvos (Google Translate)Poľsko-Slovenská (Google Translate)Lengyel-Magyar (Google Translate)

Regulamin korzystania z dziczych zagród

O NAS » Regulaminy » Regulamin korzystania z dziczych zagród

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLENIOWYCH DZICZYCH ZAGRÓD PODCZAS WARSZTATÓW DLA DZIKARZY ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GOŃCZEGO POLSKIEGO

1.       Korzystanie z zagrody szkoleniowej ma na celu szkolenie i podnoszenie kwalifikacji psów ras myśliwskich.

2.       Korzystanie z zagrody szkoleniowej powinno odbywać się z dbałością o zdrowie, zarówno psów jak i zagrodowych dzików.

3.       Każdy z przewodników wchodzi do zagrody szkoleniowej na własną odpowiedzialność.

4.       Przewodnik psa zobowiązany jest do zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu w zagrodzie dziczej przed rozpoczęciem warsztatów. Ostateczny termin zgłoszeń zostanie podany przed warsztatami przez organizatora.

5.       Przed rozpoczęciem szkolenia na zagrodzie zostanie stworzona lista przewodników, którzy zgłosili chęć przeszkolenia swoich psów w zagrodzie dziczej.  Pierwszeństwo mają przewodnicy należący do SMGP.

6.       W trakcie trwania warsztatów nie będzie możliwości dopisywania przewodników i ich psów do listy, o której mowa w punkcie 5. regulaminu.

7.       Kolejność wpuszczania psów na zagrodę dziczą będzie zgodna z listą, o której mowa w punkcie 4. regulaminu.

8.       W wyjątkowych przypadkach prowadzący szkolenie może odmówić zgody wpuszczenia psa na zagrodę dziczą.

9.       Przed bezpośrednim wejściem na zagrodę dziczą przebywać może jedynie osoba wyznaczona przez organizatora warsztatów, która będzie odpowiedzialna za wpuszczanie na zagrodę przewodników i ich psów, zgodnie z listą, o której mowa w punkcie 5. regulaminu.

10.   Przewodnicy i ich psy oczekujący na swoją kolejność pracy w zagrodzie, powinni znajdować się w odpowiedniej odległości od zagrody, tak aby nie hałasować i nie przeszkadzać psu, który aktualnie pracuje w  zagrodzie.

11.   Pieswprowadzany do zagrody powinien znajdować się na smyczy do czasu, kiedy prowadzący szkolenie zezwoli na jego uwolnienie i rozpoczęcie pracy.

12.   W zagrodzie może być szkolony tylko jeden pies. W wyjątkowych przypadkach podczas szkolenia młodych psów metodą „przez naśladownictwo” w zagrodzie mogą przebywać dwa psy, ale tylko za zgodą prowadzącego szkolenie.

13.   Praca psa w zagrodzie powinna odbywać się pod kontrolą menera z zachowaniem zasad etycznych i bezpieczeństwa.

14.   Trening jednego psa może trwać max. 15 min. Po 6 psach powinna nastąpić przerwa 20 min.

15.   Każdy następny pies może być wprowadzony do zagrody po odwołaniu psa pracującego wcześniej.

16.   Osoby, które poza przewodnikiem chciałyby uczestniczyć w szkoleniu konkretnego psa, powinny uzyskać akceptację prowadzącego szkolenie na zagrodzie szkoleniowej.

17.   Fotografowanie i filmowanie wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie oraz właściciela zagrody.

18.   Regulamin konkretnej zagrody jest nadrzędny wobec  powyższych ustaleń, chyba że poszczególne punkty tego regulaminu idą dalej i zaostrzają uregulowanie.