Polish-English (Google Translate)Polnische-Deutsch (Google Translate)Polonais-Français (Google Translate)Польсько-Yкраїнського (Google Translate)Польска-беларускай (Google Translate)Lenkijos-Lietuvos (Google Translate)Poľsko-Slovenská (Google Translate)Lengyel-Magyar (Google Translate)

luty-marzec 2018 - zmiany w ustawie Prawo Łowieckie

WYDARZENIA » Rok 2018 » luty-marzec 2018 - zmiany w ustawie Prawo Łowieckie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W ostatnim czasie Prezedent kraju podpisał nowelizację Prawa Łowieckiego. Niestety, długi proces jego kształtowania przyniósł wiele zmian, w tym również  niekorzystnych. Stowarzyszenie nasze próbowało się włączyć w szerokie działania braci myśliwskiej i nie dopuścić do uderzenia w kynologię myśliwską. Wysłaliśmy e-maile  do wszystkich posłów. Wystosowaliśmy również listy drogą tradycyjną do wszystkich Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, w których wskazywaliśmy na argumenty broniące konieczność szkolenia naszych psów na dziczych zagrodach. Otrzymaliśmy potwierdzenie listowne, że jeden z polityków przesłał nasze pismo do Ministerstwa Ochrony Środowiska.   

Przyjęta ustawa radykalnie zmienia kwestię szkoleń psów myśliwskich, przygotowywania ich do polowań. Nowelizacja prawa łowieckiego przyczyni się do regresu hodowli obu naszych rodzimych ras: gończego polskiego i ogara polskiego. Po raz pierwszy ustawowo zabroni się szkolenia tych psów. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. W całej naszej historii. Szkolenie psów myśliwskich jest m.in. wynikiem odpowiedzialności przewodnika za zdrowie i życie swojego psa. Szkolenie w dziczych zagrodach polegało na przygotowaniu młodego psa do konfrontacji z dzikami żyjącymi na wolności. Nie wiązało się to ze specjalną dolegliwością ani dla zagrodowych dzików, ani dla młodych psów. Przerwanie możliwości szkolenia na dziczych zagrodach spowoduje zwiększenie ryzyka zranienia psa na polowaniach. Do tego nie można dopuścić. Nowelizacja przyniesie efekty odwrotne od zamierzonych. Politycy byli o tym poinformowani. Również w naszych pismach.

Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego dostosuje się do obowiązującego prawa. Jednocześnie świadomi konieczności prawidłowego przygotowania naszych psów do polowań, odpowiedzialności za ich zdrowie i życie  będziemy zabiegać, aby nasze warsztaty na dziczych zagrodach organizować poza granicami kraju. Utrudni to nieco nasze działania, ale nie ulegniemy niemądrym działaniom "zielonych" lobbystów. Zamierzamy nadal nawiązywać do wspaniałej tradycji polskiego łowiectwa, polskiej kynologii łowieckiej.   

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim Parlamentarzystom, którzy bronili naszego modelu myślistwa, bronili polskiej kynologi łowieckiej. Dziękujemy Wam. Mamy nadzieję, że wspólnie przywrócimy porządek rzeczy.

 

Darz Bór!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiele środowisk związanych z myśliwstwem, kynologią łowiecką podjęło w ostatnich dniach wielostronne działania w celu  przywrócenia zapisów pozwalający nam na prawidłowe szkolenie naszych psów. Działania w obronie kynologii cieszą. Sprawiają wrażenie nieco chaotycznych, ale mówią, że łowiectwo nadal może generować chęć współpracy i konsolidować naszą społeczność. Przypominają nieco pospolite ruszenie, które choć pozbawione jednego silnego przywództwa, to przynosi dobre rezultaty. Bardzo wielu myśliwych  aktywnie włącza się w różnorakie działania. To już nie tylko petycje i listy, ale też spotkania z  politykami. W końcu to oni będą decydować o nowym prawie łowieckim. 

Wielu Członków SMGP aktywnie włączyło się w akcję obrony naszej kynologii myśliwskiej. Część pism już zostało wysłanych. Inne wyślemy do adresatów w najbliższych godzinach. Staramy się, aby nasze listy dotarły do najważniejszych polityków w kraju. W listach wskazujemy na zagrożenia i brak konsekwencji związanej z przyjęciem osławionej już poprawki 2-giej do druku 1042. Niektórzy z nas spotkają się w najbliższych dniach z politykami. Będziemy chcieli przedstawić im nasze stanowisko w sprawie. Będziemy się też ubiegać o to, aby stać się stroną społeczną w trakcie kolejnego zebrania połączonych komisji sejmowych do sprawy nowelizacji ustawy o Prawie Łowieckim. Jeżeli nie będzie przeciwskazań formalnych nasz przedstawiciel będzie nas reprezentował w sejmie już najbliższy czasie.

 

Darz Bór!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy wszystkich członków SMGP oraz naszych sympatyków do pisania listów w sprawie przyjętej poprawki nr 2 do sejmowego druku 1042. Poprawka została przyjęta w ramach nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. Poprawka dotyczy m.in. zakazu "przetrzymywania zwierzyny" w celu przeprowadzanie sprawdzianów pracy psów myśliwskich i ich szkoleń. Zmiana ta spowoduje uniemożliwienie szkolenia naszych młodych psów. Paradoksalnie poprawka ta przyczyni się do efektów przeciwnych od zamierzeń ustawodawcy. Brak legalnych szkoleniowych zagród, które są pod nadzorem PZŁ spowoduje powstanie szarej strefy, gdzie nie będzie odpowiedniej kontroli. Bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych psów myśliwskich będzie zagrożone. Poprawka ta podważa etyczną konieczność przygotowania psa do polowań w warunkach naturalnego łowiska. Przyjęcie takiej poprawki to duży błąd.

Prosimy Was o pisanie w tej sprawie do: Marszałków Sejmu i Senatu, do posłów i senatorów. Ważne jest wysyłanie listów drogą elektroniczną do posłów i senatorów z Waszych okręgów.

Wasza aktywność będzie się liczyła w tej sprawie.

 

Adres mailowy do Marszałka Sejmu: Marek.Kuchcinski@sejm.pl

Adres mailowy do Marszałka Senatu:  Stanislaw.Karczewski@senat.gov.pl

Tu znajdziecie adresy mailowe posłów: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/poslowie.xsp?type=A

Tu znajdziecie adresy mailowe senatorów: https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/

 

Darz Bór.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28 luty 2018 - na połączonych komisjach ochrony środowiska i rolnictwa zostały przyjęte poprawki dotyczące szkolenia psów myśliwskich, które w praktyce uniemożliwiają właściwe przygotowanie psów do pracy w naszych łowiskach. Partia antymyśliwska w Sejmie wygrała bitwę. Pokazała swoją siłę. Skupia wielu. To nie tylko osoby wprost działające na szkodę myślistwa i tak bliskiej nam kynologii myśliwskiej. To również ci, którzy przez lata nie zatroszczyli się wystarczająco o siłę naszej rodzimej organizacji-PZŁ. To w końcu media, które niszczyły długo i skutecznie wizerunek polskiego myśliwego-doskonale te publikatory znacie. Nielicznym udało się narzucić narrację wielu.

Pamiętajcie jednak, że jest jeszcze partia promyśliwska. Są w niej Ci politycy, którzy rozumieją łowiectwo, są jemu przychylni. Są w niej myśliwi, ich rodziny, bardzo wielu naszych znajomych. Pokażmy charakter. Nie zrażajmy się jedną przegraną, tym bardziej, że nie była ona znaczna. Brońmy sprawy słusznej. Legislacja nowelizacji Prawa Łowieckiego nie jest zakończona. Pamiętajcie o tym. Ci, którzy będą bronili w Sejmie naszej kynologicznej sprawy będą pilnie potrzebowali Waszych szabel. Nie potrzeba nam utyskiwań, złośliwości. Wokół tego niczego nie zbudujemy. Staniemy się tylko poplecznikami przeciwników naszej sprawy. Jest nam potrzebna Wasza dobra organizacja, aktywność, determinacja. Macie więc wybór. Wybierajcie. 

Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego zwraca się do ZKwP oraz PZŁ do podjęcia wzmożonych działań w celu obrony polskiej kynologii myśliwskiej. Jesteście Państwo naszymi przedstawicielami i oczekujemy podjęcia skutecznych działań. Zwracamy się do wszystkich środowisk, dla których użytkowość naszych psów jest ważna.

Członkowie SMGP oraz nasi sympatycy, Koleżanki i Koledzy myśliwi, prosimy Was o wysyłanie listów mailowych do marszałków i wicemarszałków sejmu i senatu, posłów i senatorów - bierzcie w obronę możliwość szkolenia naszych psów na dotychczasowych warunkach. Dopóki polujemy z psami musimy mieć możliwość przygotowania ich do konfrontacji z niebezpiecznym zwierzęciem jakim jest dzik. Albo będziemy stwarzać kontrolowane warunki szkolenia psów, z przestrzeganiem regulaminów na szkoleniowych zagrodach, albo ryzykujemy ich zdrowie i życie w łowisku. Polowanie z psami to tradycja ale i konieczność. Wymaga tego i dzisiejsze łowiectwo. Nasze emocje są związane z naszymi psami. Zależy nam na ich bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu. Nie jest tak, że oczekujemy krwawej konfrontacji naszych psów z dzikami (i inną zwierzyną łowną). Oczekujemy prawidłowej pracy naszych psów: głoszenia przy zwierzynie, skutecznego ruszenia dzików, ich wypchnięcia. Jednak w ostateczności poluje myśliwy, a pies ma go w tym jedynie skutecznie wspierać. Uważamy, że jako polskich myśliwych wiążą nas zasady etyki łowieckiej, która nie pozwala nam na nieodpowiednie zachowania wobec zwierzyny łownej. Brońmy długiej tradycji polskiego łowiectwa z jego wszystkimi pozytywnymi aspektami: budowaniem pozytywnych więzi społecznych, koleżeństwa, współpracy. Pamiętajmy, że łowiectwo to również umiłowanie ojczystej przyrody.

Kynologia myśliwska nie może zostać oderwana od praktyki! 

Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego świadome poważnego zagrożenia już w zeszłym tygodniu rozpoczęło działania mające na celu przybliżenie naszej argumentacji środowiskom od których będą zależały ostateczne rozstrzygnięcia. Te działania rozszerzamy. Będziemy o nich informować.

Uderzenie w kynologię myśliwską jest uderzeniem w polskie łowiectwo. Przegrana w tej sprawie będzie przegraną całej naszej tradycji łowieckiej. Łowiectwo utraci swój istotny filar jakim jest kynologia myśliwska. Następne uderzenie będzie skierowane w samą ideę myślistwa i tej konfrontacji w dzisiejszej formule nie wytrzyma. Koledzy i Koleżanki działajmy.

Darz Bór!

Prezes SMGP Marek Kałka