Polish-English (Google Translate)Polnische-Deutsch (Google Translate)Polonais-Français (Google Translate)Польсько-Yкраїнського (Google Translate)Польска-беларускай (Google Translate)Lenkijos-Lietuvos (Google Translate)Poľsko-Slovenská (Google Translate)Lengyel-Magyar (Google Translate)

Kwiecień 2016

WYDARZENIA » Rok 2016 » Kwiecień 2016

 

Regionalny Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców, Katowice-Osowiec 30.04.2016

 

Skład sędziowski:

Andrzej Brabletz-sędzia główny

Grzegorz Lietz

Ryszard Nowicki

Jakub Rudziński

 

Wyniki:

Posokowce: Akim Biały Trop 100pkt 1/8, Kron Znad Korzeńca ? 2/8, Korek Znad Korzeńca 92pkt 3/8

 

Tropowce:

Lento Z Książęcych Borów (oznajmiacz), gp 120pkt 1/10 CPC

Idol Any-Bon, płochacz niemiecki 100pkt 2/10

New York Z Nieokiełznanych, jamnik szorstkowłosy  100pkt 3/10

Barwa Survival Poland, kopow 92pkt 4/10

Wiatr Tulis Manore, jamnik krótkowłosy 92pkt 5/10

Gama Z Koszęcińskiej Dąbrowy, jamnik szorstkowłosy 92pkt 6/10

Grot Z Koszęcińskiej Dąbrowy, jamnik szorstkowłosy 92pkt 7/10

Kanto Granie w Kniei, gp 84pkt 8/10

Feel The Breva, flat-coated retriver 84pkt 9/10

Zorka NN, gp 76pkt 10/10 dypl. IIst.

 

 

Pierwsi przewodnicy pojawili się jeszcze przed godziną 6-stą.

 

Dobrze zorganizowany "Sekretariat" miał czas na uśmiech :-) 

 

Spotkanie zawodników...

 

Rozpoczęcie konkursu.

 

 

 

Losowanie numerów startowych.

 

 

Konkursowe ścieżki

 

 

 

 

Odpoczynek...

 

... i dalsza praca

 

 

 

 

Zwyciężcy posokowców

 

...i tropowców

 

Zakończenie konkursu

 

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZEJ KOLEŻANCE KLAUDII KRUPICZ ZWYCIĘSTWA.

CZEKOLADOWY GOŃCZY POLSKI, LENTO Z KSIĄŻĘCYCH BORÓW TYM SAMYM ZAKOŃCZYŁ CHAMPIONAT PRACY.

 

Zapowiedź miotu w dziale SZCZENIĘTA!!!

 

Serdecznie zapraszamy na Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posowców, który odbędzie się już wkrótce, 30 kwietnia w Kobiórze (Górny Śląsk). Organizatorzy przekazali nam informacje, że są jeszcze wolne miejsca. Termin zgłoszenia psów upływa 18 kwietnia (poniedziałek).

Do zobaczenia!

 

 

 

Komorni Lhotka/Ligotka Kameralna, Czechy (Śląsk),  Warsztaty Śląskie 09.04.2016.

 

 

 

Gończy polski jest zwyczajną myśliwską rasą jednak o niezwyczajnych możliwościach. Było to podkreślane wielokrotnie na naszych Śląskich Warsztatach, które odbyły się 9 kwietnia w Czechach, w Ligotce Kameralnej. Ta opinia jest o tyle cenna, że mówili to nasi czescy przyjaciele-doświadczeni myśliwi, często łowcy z dziada pradziada. Podkreślali inteligencję naszych gończaków, pasję łowiecką.

Warsztaty organizowane przez nasze Stowarzyszenie są od lat normalnym elementem szkolenia. Polowania zbiorowe z udziałem naszych gończych są najważniejszym źródłem zdobywanie wiedzy praktycznej. Uważamy jednak, że warsztaty-zajęcia praktyczne, wykłady naszych Gości, nieformalne rozmowy, wymiana poglądów z doświadczonymi Kolegami, już nie tylko z Polski, ale również z innych krajów przyczyniają się do pogłębienia  wiedzy i świadomości właściciela, podkładacza gończego polskiego. Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego jest organizacją, która stara się ogarnąć spojrzeniem całościowo naszą cenną, bo rodzimą myśliwską rasę, w całokształcie jej aktywności, łowieckiego przeznaczenia. Wartość, którą otrzymaliśmy od naszych przodków powinniśmy przekazać następnym pokoleniom wraz ze świadomością czym ta rasa jest i jakie zadania stawia się przed świadomymi właścicielami polskiego gończego.

W naszych szkoleniach nie stawiamy na ilość, ale na jakość. Powody są oczywiste. W tym roku nasze zaproszenie przyjęli Koledzy Ruda Slaba oraz Norbert Pelc. To znani w Czechach eksperci w swoich dziedzinach-w podkładaniu psów na polowaniu zbiorowym oraz pracy z psami tropiącymi. Obaj Koledzy mają doświadczenie w pracy z gończymi polskimi i rozmowach podkreślali walory użytkowe naszej rasy. Nie była tylko grzeczność, ale ich osobiste doświadczenie. Nasi wykładowcy są doświadczonymi praktykami w swojej dziedzinie. Potwierdzają to również poprzez swoje osiągnięcia konkursowe i zaproszenia do współpracy, które otrzymują od istotnych środowisk związanych z łowiectwem. 

Wykład Rudy Slaby dotyczył całokształtu ochrony psów myśliwskich używanych do polowań zbiorowych. Zapoznał słuchaczy z systemami  śledzenia psów w łowisku: Tracker, Garmin. Systemy te, a zwłaszcza ostatni, są już w powszechnym użyciu przez podkładaczy. I choć uzbrojony w nie pies nie zwiększa swoich walorów użytkowych, to jest to wsparcie  dla przewodnika i może np. w sytuacji krytycznej uratować życie psa. Mieliśmy okazję poznać zalety i wady obu rozwiązań.

 

 

 

 

Kolejnym punktem było omówienie kamizelek ochronnych dla psa. Ruda Slaby wraz z żoną są producentami takich kamizelek. W Polsce używamy nazwy kamizelki kewlarowe. Te czeskie nie są wykonane z tego materiału, ale z wielu warstw nowoczesnych tkanin dających z jednej strony względną lekkość, możliwość ruchu psa. Mieliśmy okazję zobaczyć demonstrację takiej kamizelki na „modelu” jak i też wziąć w ręce i zobaczyć budowę kamizelek przywiezionych przez naszego wykładowcę. Były też próbki materiałów z których są szyte-pokazywały kolejne warstwy, strukturę tkanin. Widać było jak konkretne doświadczenia naszego Gościa wyniesione z łowiska przekładają się na przemyślaną, logiczną budowę ochronnych kamizelek. Inną sprawą jest zasadność ich zastosowania na gończych polskich, których atutem jest zręczność, szybkość reakcji w pracy przy dziku. Kamizelka zawsze w jakimś stopniu ogranicza zwrotność psa. Ostatecznie decyzję musi podjąć przewodnik. Czeskie kamizelki są szyte „na wymiar” wg przesłanych wymiarów z ściśle określonych partii ciała psa. Kolega Ruda Slaba w rozmowach po wykładach uzasadniał zastosowanie kamizelek ochronnych zwłaszcza przy rasach wchodzących w bezpośredni kontakt z dzikiem. 

 

Bardzo ciekawym i z pewnością wkrótce powszechnym wykorzystanym pomysłem będzie użycie kamery zamontowanej na kamizelce ochronnej, na wysokości łopatki psa. Kamera posiada stabilizację obrazu. Obraz jest przekazywany w czasie rzeczywistym na telefon podkładacza, który widzi co dzieje się przed psem. Obraz jest wyraźny i zaskakująco stabilny nawet przy biegu psa. Istnieje możliwość nagrywania.

 

…. C.D.N. ....

 

Wersja w języku czeskim:

Polský honič je klasickým loveckým plemenem, přece jenom o výjimečných možnostech. Toto bylo několikrát zdůrazněné na našem setkání polských honičů, které se uskutečnilo 9 dubna v České Republice, v Komorní Lhotce. Tento názor je pro nás cenný, díky vyjádření našich českých přátel. Zdůrazňovali inteligenci našich polských honičů a loveckou vášeň.

Naše sdružení organizuje pravidelně setkání polských honičů. Naháňky s účastí našich Polských honičů, jsou nejdůležitějším zdrojem získávání praktických dovedností. Myslíme si, že naše setkání, přednášky naších hostů, praktické ukázky práce psů, neformální rozhovory, výměna zkušeností s kolegy, kteří mají obrovské zkušeností z praxe, už nejenom z Polska, ale i z jiných krajů, prohlubuje naše vědomosti a zkušenosti vůdce polského honiče. Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego je organizací, která se snaží najít celkový pohled na naší cennou, rodinnou loveckou rasu v celé škále její lovecké aktivity. Cenné dědictví, které nám přenechali naši předci, jsme povinni dále překazovat nastupujícímu pokolení, spolu s vědomím čím je toto plemeno a jaké cíle stojí před svědomým majitelem Polského honiče.

Na naších soustředěních je pro nás důležitá kvalita, ne kvantita. Důvody jsou jednoznačné. V tomto roce naše pozvání přijali přátelé Ruda Slaba a Norbert Pelc. V České Republice jsou to uznávání kynologové. Ruda Slaba vůdce lovecké smečky Farma Helena, a Norbert Pelc významný vůdce barvařů. Oba přátelé mají zkušeností v práci s Polskými honiči, při výkladu zvýrazňovali pracovní předpoklady našeho loveckého plemene.  Je to jejich osobní zkušenost, kterou získali svými úspěchy na zkouškách loveckých psů, dále samozřejmě také jako hosté významných loveckých událostí mysliveckých společností.

Přednáška Rudy Slaby obsahovala celkovou ochranu loveckých psů Dog Protection, používaných pro společné lovy. V prvním bodě seznámil posluchače se systémem sledování psů v terénu – Tracker, Garmin. Tyto systémy a zvlášť Garmin jsou již vůdcům loveckých psů známé. Umožňuje sledovat psa jeho místo, pohyb atd. nestracíme s ním kontakt. Je důležitý pro vůdce, kdy v kritické situaci může jít o život psa.  Měli jsme možnost poznat klady i zápory obou sledovacích zařízení.

Druhým bodem byl celkový popis ochranných vest pro psa. Ruda Slaba se svou ženou Helenou Sabovou jsou výrobci těchto vest. V Polsku jsou známe pod názvem Kewlarová vesta. Vesty Dog Protection jsou vyrobené z více vrstev nového  materiálu. Umožňují lepší pohyb psa a minimálně omezují psa v pohybu. Měli jsme možnost vidět ukázku této vesty na polském honiči a taky ukázky dalších druhů vest. Tím pádem vidět jejich variabilitu a široké možnosti.  Zkušenosti Rudy Slaby z jeho aktivní lovecké praxe jsou výsledkem této ochranné vesty. Jiná věc je legitimita použití na polských honičích, kterých předností je hbitost, rychlost, reakce při práci na divočákovi. Ochranná vesta v určitém stupni omezuje hbitost a rychlost psa. Použití vesty záleží na rozhodnutí majitele psa. Každá vesta Dog Protection je šitá na míru, důležité je psa správně změřit v určených partiích těla. Ruda Slaba doporučuje používání ochranných vest zvláště u plemen pracujících kontaktním způsobem.

Velmi zajímavý a možná v krátkém časovém období je nápad, používaní kamery na ochranné vestě, ve výšce lopatky psa. Kamera má stabilizaci obrazu. Obraz je možné sledovat v reálném čase na mobilním telefonu vůdce. Díky tomuto vidíme co se aktuálně děje. Překvapivá je ostrost a stabilita obrazu při pohybu psa. Kamera má funkci nahrávání děje. 

 

 

Regionalny Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców, Katowice-Osowiec 30.04.2016

 

Skład sędziowski:

Andrzej Brabletz-sędzia główny

Grzegorz Lietz

Ryszard Nowicki

Jakub Rudziński

 

Wyniki:

Posokowce: Akim Biały Trop 100pkt 1/8, Kron Znad Korzeńca ? 2/8, Korek Znad Korzeńca 92pkt 3/8

 

Tropowce:

Lento Z Książęcych Borów (oznajmiacz), gp 120pkt 1/10 CPC

Idol Any-Bon, płochacz niemiecki 100pkt 2/10

New York Z Nieokiełznanych, jamnik szorstkowłosy  100pkt 3/10

Barwa Survival Poland, kopow 92pkt 4/10

Wiatr Tulis Manore, jamnik krótkowłosy 92pkt 5/10

Gama Z Koszęcińskiej Dąbrowy, jamnik szorstkowłosy 92pkt 6/10

Grot Z Koszęcińskiej Dąbrowy, jamnik szorstkowłosy 92pkt 7/10

Kanto Granie w Kniei, gp 84pkt 8/10

Feel The Breva, flat-coated retriver 84pkt 9/10

Zorka NN, gp 76pkt 10/10 dypl. IIst.

 

 

Pierwsi przewodnicy pojawili się jeszcze przed godziną 6-stą.

 

Dobrze zorganizowany "Sekretariat" miał czas na uśmiech :-) 

 

Spotkanie zawodników...

 

Rozpoczęcie konkursu.

 

 

 

Losowanie numerów startowych.

 

 

Konkursowe ścieżki

 

 

 

 

Odpoczynek...

 

... i dalsza praca

 

 

 

 

Zwyciężcy posokowców

 

...i tropowców

 

Zakończenie konkursu

 

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZEJ KOLEŻANCE KLAUDII KRUPICZ ZWYCIĘSTWA.

CZEKOLADOWY GOŃCZY POLSKI, LENTO Z KSIĄŻĘCYCH BORÓW TYM SAMYM ZAKOŃCZYŁ CHAMPIONAT PRACY.

 

Zapowiedź miotu w dziale SZCZENIĘTA!!!

 

Serdecznie zapraszamy na Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posowców, który odbędzie się już wkrótce, 30 kwietnia w Kobiórze (Górny Śląsk). Organizatorzy przekazali nam informacje, że są jeszcze wolne miejsca. Termin zgłoszenia psów upływa 18 kwietnia (poniedziałek).

Do zobaczenia!

 

 

 

Komorni Lhotka/Ligotka Kameralna, Czechy (Śląsk),  Warsztaty Śląskie 09.04.2016.

 

 

 

Gończy polski jest zwyczajną myśliwską rasą jednak o niezwyczajnych możliwościach. Było to podkreślane wielokrotnie na naszych Śląskich Warsztatach, które odbyły się 9 kwietnia w Czechach, w Ligotce Kameralnej. Ta opinia jest o tyle cenna, że mówili to nasi czescy przyjaciele-doświadczeni myśliwi, często łowcy z dziada pradziada. Podkreślali inteligencję naszych gończaków, pasję łowiecką.

Warsztaty organizowane przez nasze Stowarzyszenie są od lat normalnym elementem szkolenia. Polowania zbiorowe z udziałem naszych gończych są najważniejszym źródłem zdobywanie wiedzy praktycznej. Uważamy jednak, że warsztaty-zajęcia praktyczne, wykłady naszych Gości, nieformalne rozmowy, wymiana poglądów z doświadczonymi Kolegami, już nie tylko z Polski, ale również z innych krajów przyczyniają się do pogłębienia  wiedzy i świadomości właściciela, podkładacza gończego polskiego. Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego jest organizacją, która stara się ogarnąć spojrzeniem całościowo naszą cenną, bo rodzimą myśliwską rasę, w całokształcie jej aktywności, łowieckiego przeznaczenia. Wartość, którą otrzymaliśmy od naszych przodków powinniśmy przekazać następnym pokoleniom wraz ze świadomością czym ta rasa jest i jakie zadania stawia się przed świadomymi właścicielami polskiego gończego.

W naszych szkoleniach nie stawiamy na ilość, ale na jakość. Powody są oczywiste. W tym roku nasze zaproszenie przyjęli Koledzy Ruda Slaba oraz Norbert Pelc. To znani w Czechach eksperci w swoich dziedzinach-w podkładaniu psów na polowaniu zbiorowym oraz pracy z psami tropiącymi. Obaj Koledzy mają doświadczenie w pracy z gończymi polskimi i rozmowach podkreślali walory użytkowe naszej rasy. Nie była tylko grzeczność, ale ich osobiste doświadczenie. Nasi wykładowcy są doświadczonymi praktykami w swojej dziedzinie. Potwierdzają to również poprzez swoje osiągnięcia konkursowe i zaproszenia do współpracy, które otrzymują od istotnych środowisk związanych z łowiectwem. 

Wykład Rudy Slaby dotyczył całokształtu ochrony psów myśliwskich używanych do polowań zbiorowych. Zapoznał słuchaczy z systemami  śledzenia psów w łowisku: Tracker, Garmin. Systemy te, a zwłaszcza ostatni, są już w powszechnym użyciu przez podkładaczy. I choć uzbrojony w nie pies nie zwiększa swoich walorów użytkowych, to jest to wsparcie  dla przewodnika i może np. w sytuacji krytycznej uratować życie psa. Mieliśmy okazję poznać zalety i wady obu rozwiązań.

 

 

 

 

Kolejnym punktem było omówienie kamizelek ochronnych dla psa. Ruda Slaby wraz z żoną są producentami takich kamizelek. W Polsce używamy nazwy kamizelki kewlarowe. Te czeskie nie są wykonane z tego materiału, ale z wielu warstw nowoczesnych tkanin dających z jednej strony względną lekkość, możliwość ruchu psa. Mieliśmy okazję zobaczyć demonstrację takiej kamizelki na „modelu” jak i też wziąć w ręce i zobaczyć budowę kamizelek przywiezionych przez naszego wykładowcę. Były też próbki materiałów z których są szyte-pokazywały kolejne warstwy, strukturę tkanin. Widać było jak konkretne doświadczenia naszego Gościa wyniesione z łowiska przekładają się na przemyślaną, logiczną budowę ochronnych kamizelek. Inną sprawą jest zasadność ich zastosowania na gończych polskich, których atutem jest zręczność, szybkość reakcji w pracy przy dziku. Kamizelka zawsze w jakimś stopniu ogranicza zwrotność psa. Ostatecznie decyzję musi podjąć przewodnik. Czeskie kamizelki są szyte „na wymiar” wg przesłanych wymiarów z ściśle określonych partii ciała psa. Kolega Ruda Slaba w rozmowach po wykładach uzasadniał zastosowanie kamizelek ochronnych zwłaszcza przy rasach wchodzących w bezpośredni kontakt z dzikiem. 

 

Bardzo ciekawym i z pewnością wkrótce powszechnym wykorzystanym pomysłem będzie użycie kamery zamontowanej na kamizelce ochronnej, na wysokości łopatki psa. Kamera posiada stabilizację obrazu. Obraz jest przekazywany w czasie rzeczywistym na telefon podkładacza, który widzi co dzieje się przed psem. Obraz jest wyraźny i zaskakująco stabilny nawet przy biegu psa. Istnieje możliwość nagrywania.

 

…. C.D.N. ....

 

Wersja w języku czeskim:

Polský honič je klasickým loveckým plemenem, přece jenom o výjimečných možnostech. Toto bylo několikrát zdůrazněné na našem setkání polských honičů, které se uskutečnilo 9 dubna v České Republice, v Komorní Lhotce. Tento názor je pro nás cenný, díky vyjádření našich českých přátel. Zdůrazňovali inteligenci našich polských honičů a loveckou vášeň.

Naše sdružení organizuje pravidelně setkání polských honičů. Naháňky s účastí našich Polských honičů, jsou nejdůležitějším zdrojem získávání praktických dovedností. Myslíme si, že naše setkání, přednášky naších hostů, praktické ukázky práce psů, neformální rozhovory, výměna zkušeností s kolegy, kteří mají obrovské zkušeností z praxe, už nejenom z Polska, ale i z jiných krajů, prohlubuje naše vědomosti a zkušenosti vůdce polského honiče. Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego je organizací, která se snaží najít celkový pohled na naší cennou, rodinnou loveckou rasu v celé škále její lovecké aktivity. Cenné dědictví, které nám přenechali naši předci, jsme povinni dále překazovat nastupujícímu pokolení, spolu s vědomím čím je toto plemeno a jaké cíle stojí před svědomým majitelem Polského honiče.

Na naších soustředěních je pro nás důležitá kvalita, ne kvantita. Důvody jsou jednoznačné. V tomto roce naše pozvání přijali přátelé Ruda Slaba a Norbert Pelc. V České Republice jsou to uznávání kynologové. Ruda Slaba vůdce lovecké smečky Farma Helena, a Norbert Pelc významný vůdce barvařů. Oba přátelé mají zkušeností v práci s Polskými honiči, při výkladu zvýrazňovali pracovní předpoklady našeho loveckého plemene.  Je to jejich osobní zkušenost, kterou získali svými úspěchy na zkouškách loveckých psů, dále samozřejmě také jako hosté významných loveckých událostí mysliveckých společností.

Přednáška Rudy Slaby obsahovala celkovou ochranu loveckých psů Dog Protection, používaných pro společné lovy. V prvním bodě seznámil posluchače se systémem sledování psů v terénu – Tracker, Garmin. Tyto systémy a zvlášť Garmin jsou již vůdcům loveckých psů známé. Umožňuje sledovat psa jeho místo, pohyb atd. nestracíme s ním kontakt. Je důležitý pro vůdce, kdy v kritické situaci může jít o život psa.  Měli jsme možnost poznat klady i zápory obou sledovacích zařízení.

Druhým bodem byl celkový popis ochranných vest pro psa. Ruda Slaba se svou ženou Helenou Sabovou jsou výrobci těchto vest. V Polsku jsou známe pod názvem Kewlarová vesta. Vesty Dog Protection jsou vyrobené z více vrstev nového  materiálu. Umožňují lepší pohyb psa a minimálně omezují psa v pohybu. Měli jsme možnost vidět ukázku této vesty na polském honiči a taky ukázky dalších druhů vest. Tím pádem vidět jejich variabilitu a široké možnosti.  Zkušenosti Rudy Slaby z jeho aktivní lovecké praxe jsou výsledkem této ochranné vesty. Jiná věc je legitimita použití na polských honičích, kterých předností je hbitost, rychlost, reakce při práci na divočákovi. Ochranná vesta v určitém stupni omezuje hbitost a rychlost psa. Použití vesty záleží na rozhodnutí majitele psa. Každá vesta Dog Protection je šitá na míru, důležité je psa správně změřit v určených partiích těla. Ruda Slaba doporučuje používání ochranných vest zvláště u plemen pracujících kontaktním způsobem.

Velmi zajímavý a možná v krátkém časovém období je nápad, používaní kamery na ochranné vestě, ve výšce lopatky psa. Kamera má stabilizaci obrazu. Obraz je možné sledovat v reálném čase na mobilním telefonu vůdce. Díky tomuto vidíme co se aktuálně děje. Překvapivá je ostrost a stabilita obrazu při pohybu psa. Kamera má funkci nahrávání děje.